Gradinita Voinicel Calarasi
Facebook


Raport dinamic al locurilor disponibile - Anul şcolar 2020-2021 - click aici

Lista locurilor neocupate pentru înscrierea în învătământul preşcolar - Etapa II Anul şcolar 2020-2021 - click aici

 

ETAPA DE REINSCRIERE – PERIOADA 25 mai -05 iunie

REINSCRIEREA pentru anul scolar 2020/2021 se va face prin completarea cererii-tip(care va fi trimisa parintelui de catre educatoarea grupei) si trimisa dupa completare, d-nei educatoare, pe e-mail, WhatsApp, dictata telefonic sau la sediul institutiei.
    Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021 — va începe în  data de 25 mai — se va derula până pe 5 iunie,  după următorul program (la unitate):
Luni-Vineri: 9°°- 12°°
La sediul grădiniței din str. Crângului, nr.20 și on-line, dar și pe adresa unității: gradinita9.voinicel@gmail.com
Dupa data de 05.06.2020,  ora 12.00, nu se mai pot face reinscrieri .
Cererile copiilor reinscrisi se introduc in platforma SIIIR, dupa care,  locurile ramase libere sunt afisate pentru ETAPA DE INSCRIERE, care incepe pe 08 iunie 2020.
Cererea de reînscriere se gasește la sediul unității în perioada mai sus menționată și pe site –ul unității: www.voinicel-calarasi.ro     

PLAN SCOLARIZARE AN SCOLAR 2020/2021

PROGRAM NORMAL: 44 locuri

 • Grupa mijlocie   1 grupa – 20 locuri
 • Grupa mare       1 grupa – 24 locuri 

PROGRAM PRELUNGIT: 135 locuri

 • Grupa mica          3 grupe – 63 locuri
 • Grupa mijlocie     2 grupa – 48 locuri
 • Grupa mare        1 grupe – 24 locuri.

GRADINITA CU PROGRAM  PRELUNGIT „VOINICEL” CALARASI   ESTE  ACREDITATA CONFORM OUG 75/  2005  ȘI ATESTATĂ ARACIP  30. 10.2015.

 

ETAPELE PROCESULUI DE INSCRIERE LA GRADINITA

PRIMA ETAPA:
08 IUNIE –03 IULIE 2020

 • 08 – 26 IUNIE 2020, ORA 12.00 - COLECTARE CERERI;
 • 29 IUNIE-03 IULIE 2020  - PROCESARE CERERI.

A DOUA ETAPA DE INSCRIERI:
20 IULIE- 10 AUGUST
( daca nu se ocupa locurile din prima etapa)

 • 20 IULIE – 31 IULIE 2020, ORA 12.00 – COLECTARE CERERI;
 • 03-08 AUGUST  – PROCESARE CERERI.

ETAPA DE AJUSTARI

 • 11 - 31 AUGUST 2020.

Etapa de validare a fiselor si completareadosarelor cu documentele necesare,
se va desfasura in ordinea introducerii cererilor in aplicatia informatica dupa un program pe zile si pe intervale orare,cu respectarea tuturor masurilor de protectie.

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:

 • Cerere de inscriere – va fi data de unitatea de invatamant sau poate fi descarcata de aici - click;
 • Adeverinta medicala- Formular tip M.S.- cod 18.1.1.;
 • Copia carnetului de vaccinari al copilului;
 • Copie dupa certificatul de nastere al copilului;
 • Copii acte de identitate ale ambilor parinti;
 • Adeverinte de salarizare ale ambilor parinti- numai pentru program prelungit;
 • Copie Hotarari judecatoresti de incredintare a copilului(daca este cazul);
 • Copie certificat deces parinte(daca este cazul)
 • Decizie pentru copiii in plasament;
 • Cerificat medical de incadrare in grad de handicap al colilului( daca este cazul)

DOSARELE CU DOCUMENTELE ENUMERATE MAI SUS,  SE DEPUN LA  CABINETUL DIRECTORULUI
INSCRIEREA SE POATE FACE PRIN TELEFON, POSTA ELECTRONICA ;
PARINTII TRANSMIT UNITATII DE INVATAMANT DATELE SOLICITANTULUI, DATELE COPILULUI SI DATE PRIVIND OPTIUNILE EXPRIMATE, PENTRU A FI INTRODUSE IN APLICATIA INFORMATICA SPECIFICA;
PROGRAMUL DE PRIMIRE A DATELOR DE INSCRIERE (dosare complete cu actele enumerate mai sus)
DE LUNI PANA VINERI DE LA ORA 9.00-PANA LA 12.00.

DIRECTOR,

PROF. VOICU AURELIA

Situație Reînscriere Grădiniță
Generat la data: 08/06/2020

Nr. CRT Judet Localitate Cod PJ Nume PJ Cod Unitate Nume Unitate Tip formatiune Limba de predare Tip Invatamant Alternativa educationala Forma de invatamant Tip predare Nr. locuri Nr. elevi reinscrisi Nr. locuri disponibile
1 CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI Grupa mare Limba română Masa Tradițional Normal Normal 24 24 0
2 CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI Grupa mare Limba română Masa Tradițional Prelungit Normal 24 24 0
3 CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI Grupa mică Limba română Masa Tradițional Prelungit Normal 63 22 41
4 CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI Grupa mijlocie Limba română Masa Tradițional Normal Normal 20 12 8
5 CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI 5161100611 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEL" CALARASI Grupa mijlocie Limba română Masa Tradițional Prelungit Normal 48 45 3

 

Lista locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - Etapa II Anul şcolar 2020-2021 - click aici

 

 

Scurt istoric

   In anul 1893 , ca urmare a împroprietăririi de către stat a unui lot de  tineri însurăţei  veniţi din judeţele Ialomiţa şi Ilfov, ia fiinţă un cătun al comunei Călăraşii Vechi , numit „Mircea Vodă”.
A fost declarată comună de sine stătătoare prin Decretul Regal 4036/ 7 dec 1929 . In anul 1942 devenind comună suburbană.. După anul 1950 devine cartier al oraşului Călăraşi.

   Conform documentelor vremii, grădiniţa  a fost înfiinţată în anul 1948 ,ca grădiniţă sezonieră a  comunei suburbane „Mircea Vodă” , localitatea ce  se afla aşezată pe malul NE al Lacului Iezerul , lac format din apele Fluviului Dunărea. Comuna era un model standard cu case aşezate la rând, de-a lungul străzilor drepte şi paralele cu şoseaua Naţională ,pe latura căreia se găseau  la rând:şcoala  biserica şi primăria. După 1950 , comuna suburbană „Mircea Vodă”,devine cartier al oraşului Călăraşi iar grădiniţa sezonieră  funcţionează  în localuri închiriate; Ulterior este  preluată de  CAP „Mircea Vodă”  care pune la dispoziţie un local propriu.in care  a funcţionat un grajd, apoi un sediu  de  birouri al cap-ului . Grădiniţa sezonieră, funcţiona cu  program prelungit iar copiii angajaţilor care o frecventau aveau hrana zilnică, asigurată de cantina cap-ului. Ulterior aceasta    devine grădiniţă cu program normal şi  apartine de Şcoala cu clasele I -  VIII „Mircea Vodă” ,patronată de IŞJ Călăraşi.

   Prin Protocolul încheiat în 2.11.2000 între IŞJ şi Consiliul Local prin care toate unităţile şcolare trec din patrimoniu Ministerului Educaţiei Naţionale / Inspectoratului Şcolar Călăraşi ,  în patrimoniu Municipiului Călăraşi, grădiniţa este patronată de Primăria Călăraşi
Începând cu 1 aprilie 2008,prin decizia IŞJ ,nr 178 din 12 05 2008, grădiniţa funcţionează ca unitate cu personalitate juridică.  Primeşte denumirea de „Voinicel” prin decizia IŞJ , nr.368 din 18 08 2008 şi Hotărârea Consiliului Local  nr.156  din 31 iulie 2008.
Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal  Călăraşi, în 25 sept 2008, grădiniţa primeşte în administrare localul din strada Crângului nr.20, local ce a aparţinut Şcolii „ Mircea Vodă. Acest local a fost construit în 1965 , un local de şcoală cu etaj, având 8 săli de clasă, un laborator, 1 sală, 1 atelier,
Clădirea intră în  renovare din anul 2009, conform planurilor concepute de Arhitect Studio Bucureşti şi aprobate de Primăria Călăraşi  iar în septembrie 2011 este inaugurată ca cea mai modernă unitate preşcolară din judeţ.

   Prin decizia nr 5057 din 24.08 2011 a IŞJ Călăraşi  grădiniţei i se adaugă nivelul preşcolar cu program prelungit. La cerea părinţilor se suplimentează numărul de grupe şi se diversifică programul ; se infiinţează    grupe de program prelungit pe langa cele  de program normal.
În prezent grădiniţa funcţionează la capacitate maximă cu 9 grupe de copii, 3 grupe de copii la program normal şi 6 grupe de copii la program prelungit. Cu un efectiv de 186 copii.

   De-a lungul anilor au coordonat activitatea desfășurată în școală directori, care au depus mult suflet astfel încât să fie asigurate toate condițiile desfășurării procesului de învatamânt cum ar fi: Brăcăcescu Mioara, Parişcu Florica, Dumitru Denisa şi Voicu Aurelia.
În prezent activitatea şcolii este coordonată de doamna director prof.Voicu Aurelia.Activitatea didactică este desfăşurată de un colectiv  tânăr ,de cadre didactice, bine pregătite , cu studii superioare, dedicate profesiei de dascăl.

   Gradinita cu Program Prelungit “Voinicel” ofera un mediu sigur, placut, prietenos şi intim unde copiii să se dezvolte natural. Diversitatea în educaţie, conceptul de alternativ, descoperirea calităţilor unui copil şi explorarea lor, colaborarea între părinţi şi educatori, centrarea pe copil, nevoi şi abilităţi, calitatea educatorului sunt unele din cele mai importante aspecte când vine vorba de educaţie de calitate. Prin educaţie de calitate nu numai că se întăreşte caracterul, dar viaţa intelectuală a copilului devine însetată de cunoaştere.

   Gradinita cu Program Prelungit “ Voinicel” este o instituţie de învăţământ deschisă spre lume. Ne propunem, ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, să incurajăm copilul să se dezvolte natural şi armonios, să-i oferim şansa de a acţiona şi de a experimenta, punând astfel bazele unei învăţări creative pentru întreaga viaţă, să-l ajutăm să acţioneze, să dorescă şi să gândească singur pentru a-şi dezvolta o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi faţă de viaţă.


   Grădiniţa “Voinicel” este

“O GRĂDINIŢĂ MODERNĂ, CU EDUCAŢIE DE CALITATE, CE OFERĂ PROGRES  ŞI  ŞANSE EGALE   TUTUROR COPIILOR, O GRĂDINIŢĂ A VIITORULUI ,   ARMONIZATĂ  VALORILOR  EUROPENE!”


  

   
 
Vizitatori
2015 © Gradinita cu program prelungit "Voinicel" Calarasi
design: www.discovergroup.ro
Termeni si conditii